miercuri, 8 iulie 2009

Un moment impreuna!

Magie II

Prieteni adevarati.
I'll Be There for You

Magie I

Noutati antice!

Joc de umbreScufita rosie.

Moment de relaxare.

Amintiri...

Summer time!

"I'm leaving!"

Free hugs!

Liniste.

Inapoi acasa.

Moment informativ

Pasaje din Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

CAPITOLUL II
Subiectul dreptului de autor

Art. 3
(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.
(2) in cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata
autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul.
(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii.
Art. 4
(1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.
(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea.

CAPITOLUL IV
Continutul dreptului de autor

Art. 10
Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;
b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.
Art. 11
(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.

Art. 14
Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.
Art. 14^1
(1) Prin distribuire, in sensul prezentei legi, se intelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora.
(2) Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.
Art. 14^2
Prin import, in sensul prezentei legi, se intelege introducerea pe piata interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.
Art. 14^3
Prin inchiriere, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.
Art. 14^4
(1) Prin imprumut, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si fara un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop.
(2) imprumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului si da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari.
(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant si prin bibliotecile publice cu acces gratuit.
(4) imprumutul unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima distribuire a operei.
(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata, efectuat sau consimtit de titularul de drepturi.
Art. 14^5
Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea si imprumutul nu se aplica:
a) constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale;
b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata, utilizate pentru realizarea produselor de consum;
c) originalelor sau copiilor operelor, realizate in scopul comunicarii publice ori
pentru a caror utilizare exista un contract;
d) lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii;
e) operelor create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite.